Vergelijk snel en simpel alle actuele basis polissen / verzekeringen en vind de laagste prijzen en beste aanbiedingen.

Zorg Verzekeringenup top

De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor inwoners van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg.
Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht. De verzekeringsplichtigen moeten zich verzekeren en de verzekeraars zijn verplicht iedereen die dat wil te accepteren. De overheid stelt de inhoud van de basisdekking vast. Voor volwassenen geldt sinds 1 januari 2008 een eigen risico-regeling.

Start Zorg Verzekeringen vergelijker.

Auto Verzekeringenup top

Een autoverzekering is een ruime term voor velerlei verzekeringen die tot doel hebben de schade aan of veroorzaakt door de eigen auto te verzekeren. Een autoverzekering is in de landen van de Europese Unie verplicht. Deze verplichting wordt in Nederland geregeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). De WAM verplicht niet alleen het hebben van een aansprakelijkheidsdekking, maar bepaalt ook aan welke minimale eisen de verzekering moet voldoen.

Start Auto Verzekeringen vergelijker.

Reis Verzekeringenup top

Een reisverzekering is een verzekering tegen schade die wordt opgelopen tijdens reizen. Doorgaans dekt een reisverzekering alleen vakanties, dus geen zakenreizen. De reisverzekering valt onder de schadeverzekeringen.
Een reisverzekering dient primair als aanvulling op de reeds afgesloten verzekeringen, met name de zorgverzekering, inboedelverzekering en autoverzekering. De reisverzekering biedt alleen dekking wanneer er op de eerder afgesloten verzekeringen geen dekking is.
U kunt kiezen uit Geneeskundige kosten, Wintersport, Onderwatersport, Gevaarlijke sporten, Automobilistenhulp, Overlijden en blijvende invaliditeit en Zakenreis

Start Reis Verzekeringen vergelijker.